Гости в "Твоят ден" - Красимир Симонски, Стоил Цицелков и Благовест Кирилов

Машинното гласуване, проблемите с протоколите и изборния процес коментираха Стоил Цицелков от „Обединение за честни избори“, Благовест Кирилов, бивш зам.-министър на електронното управление и Красимир Симонски, бивш председател на Държавна агенция „Електронно управление“.

Гостите коментираха казуса с протокола от избирателна секция, който не отговаря на копието. Кирилов посочи, че в копието няма данни, но има подписите на членовете на комисията. Той допълни, че в копието няма гласове като бройки. Цицелков поясни, че има неспазване на правилата. Кирилов допълни, че и Васил Терзиев е посочил, че има секции, в които е получил 0 гласа, а това говори, че проблеми има.

Терзиев отговори на Григорова: Машинациите са извън нашия отбор

Цицелков призова гражданите да изгледат видеозаписите от секциите, в които са гласували. Симонски изрази позиция, че все повече трябва да разчитаме на технологиите, защото тя няма да допуска нарушения.

Повече от разговора гледайте във видеото.