Той бе избран на балотаж с проф. Николай Витанов

Проф. д-р Георги Вълчев е 57-ият ректор на Софийския университет (СУ) "Св. Климент Охридски". Той беше избран на балотаж с акад. проф. Николай Витанов от Общото събрание на СУ тази вечер. За проф. Вълчев са гласували 198 от делегатите на Общото събрание, а за акад. Витанов - 152-ма.

През 1988 г. Георги Вълчев завършва Софийския университет "Св. Климент Охридски", магистър е по история, с втора специалност "Философия". През 1998 г. получава образователната и научна степен "доктор" в Софийския университет, в Центъра по културознание. От декември 2015 г. е заместник-ректор на Софийския университет по учебната дейност - докторанти и продължаващо обучение.

Бил е заместник-декан е на Философския факултет по учебната дейност (2011-2015 г.). Ръководител е на Катедра "История и теория на културата" (2011-2019 г.). Научен секретар е на Катедрата "История и теория на културата" (2003-2011 г.). Ръководител е на магистърската програма "Мениджмънт и социализация на културното наследство". Член е на Факултетния съвет на Философския факултет от 2011 г. и на Академичния съвет на Софийския университет от 2019 г.

Общото събрание на Софийския университет започна своето заседание тази сутрин, като през целия ден се избираха колективни органи на управление и контрол на Алма матер, както и еднолични.

Стана ясно кога ще бъде избран ректор на Софийския университет

Четирима бяха кандидатите за ректор на Софийския университет: акад. проф. дфзн Николай Витанов, проф. д-р Климент Найденов, проф. д-р Георги Вълчев и проф. дпн Милен Замфиров.

От 369 регистрирани делегати на Общото събрание на Софийския университет "Св. Климент Охридски" за избор на ректор са гласували 365-има.

Проф. д-р Георги Вълчев от Философския факултет при първото гласуване за ректор получава 125 гласа. 

Проф. д-р Климент Найденов от Геолого-географския факултет е с 64 гласа.

Проф. дпн Милен Замфиров от Факултета по науки за образованието и изкуствата получава 79 гласа.

Акад. проф. дфзн Николай Витанов от Физическия факултет получи 95 гласа.

Анастас Герджиков: Имаме нужда от национална идея, която да ни обедини

Източник: БТА, Димитрина Ветова