Дефицитът за държавното управление е 2,9% от БВП за 2024 г, според проекта

На извънредното заседание на кабинета проектобюджет 2024 беше приет от Министерския съвет. Това е едната от двете основни стъпки по приемането на Бюджета. Кабинетът го подкрепи, сега предстои и депутатите да го разгледат. Промени в последния момент няма. Ето и числата:

Ръст на БВП - 3,2%

Инфлация - 4,8%

Дефицит - 3%

Минимална заплата - 933 лева

Минимална пенсия - 580,57 лева

Максимален осигурителн праг - 3750

Минути след като беше приет Бюджет 2024, финансовият министър  Асен Василев акцентира върху двете основни политики, които са заложени във финансовата рамка. Първата е за увеличаване на социалните разходи. Залагат се редица компенсации и помощи за родители.

„Това е началото на последователна политика, която се надявам да остане и в следващите бюджети”, каза Василев. Втората ключова политика е за увеличение на приходите. Предвижда се ръстът им да е с 11%, също с толкова ще се увеличат и пенсиите. Целта - да се достигне прага от 60% от европейските доходи.

Финансовият министър е убеден, че бюджетът може да изкара годината без да бъде актуализиран. Не очаква и големи промени между двете разглеждания в парламента. „Ако има промени, очаквам те по-скоро са бъдат с капиталовите програми, защото за пръв път те стават видими”, каза Василев.

Висока оценка за финансовата рамка дойде и от премиера Николай Денков. По думите му това е един много добре подготвен бюджет, балансиран. Предстои проектът на Бюджет да бъде изпратен към Народното събрание още днес. А целта е да бъда гласуван окончателно до 22 декември.

Заедно с проекта на Бюджет бе одобрена и актуализираната средносрочна бюджетна прогноза (АСБП) за периода 2024-2026 година, която представлява мотивите към законопроекта, съобщиха от Министерския съвет.

Заедно с проекта на Бюджет бе одобрена и актуализираната средносрочна бюджетна прогноза (АСБП) за периода 2024-2026 година, която представлява мотивите към законопроекта, съобщиха от Министерския съвет.

Денков: Бюджетът е много добре подготвен и балансиран

Бюджет 2024 и Актуализираната среднобюджетна рамка за периода 2024-2026 г. са разработени в рамките на Маастрихтските критерии, се казва в съобщението. Дефицитът за сектор „Държавно управление“ е съответно 2,9% от БВП за 2024 г., 3,0% от БВП за 2025 г. и 2,5% от БВП за 2026 г., пише в мотивите на проекта.

Дефицитът за средносрочния период да бъде в рамките на фискалните правила и ограничения по националното и европейското законодателство, се казва в съобщението. Условието е да има пари за необходимите разходи. Акцентът на Бюджет 2024 е върху социалните политики, инвестиционните програми и реформите, финансирани както от националния бюджет, така и от сметките за средства от ЕС.

Макроикономическата прогноза на Института за анализи и прогнози към МФ предвижда през 2024 г. растежът на БВП да се ускори до 3,2% поради нарастване на инвестициите в икономиката и достигане на размер от 205,8 млрд. лв. За 2025 г. и 2026 г. БВП ще се повишава с по 3%, гласи проектът на Бюджет 2024.

Парламентът продължава с разглеждането на данъчните закони

През прогнозния период се очаква инфлацията да продължи плавно да се забавя, следвайки очакваната динамика при международните цени. Прогнозата е средногодишната инфлация да се понижи до 4,8% през 2024 г., 2,8% през 2025 г. и 2,2% през 2026 г. Енергийните стоки ще имат отрицателен принос към инфлацията, дължащ се на очакваното поевтиняване на транспортните горива.

Планираната консолидация на дефицита на сектор „Държавно управление“ до 2026 г. се постига въпреки значителния ефект от отразяването в разходната част на очакваните доставки в сектора на отбраната през 2025 г. 

В МС обсъждат извънредно Бюджет 2024

„Бюджетната рамка е ясна, тя е дискутирана много пъти, като бюджетът е разписан при 3% дефицит на КФП. Заложени са достатъчно приходи, които са съобразени с очаквания икономически растеж, както и с текущото данъчно законодателство, включително и данъчните промени, които парламентът прие на първо четене. В разходна част има съществено надграждане на съществуващит политики”, заяви на пресконференция министърът на финансите Асен Василев.

По думите му се запазват политиките за 125% от средната работна заплата на учителите, както и тези в Здравната каса, свързани с разширяване на извънболничната помощ и профилактиката, като бюжетът за здраве расте с над 1 милиард. Василев подчерта, че се продължават политиките за подпомагане на младите семейства и тези, свързани с подобряване на демографската картина в страната.

„В този бюджет са увеличени разходите за стандарт за децата в детските градини и яслите, така че държавните и общински такива остават безплатни”, изтъкна финансовият министър. Той посочи още, че са предвидени 87 милиона лева за строеж на нови детски градини и училища. 10 млн. лева се заделят за обезщетения за родители, чиито деца не са били приети в детска градина – по около 507 лева на дете, колкото е стандарът за издръжка на едно дете в заведение от такъв тип. Асен Василев каза още, че се очаква повишение с по 11 на сто на доходите и пенсиите за догодина.

Бюджетът ще бъде изпратен към Народното събрание още в петък. А целта е да бъда гласуван окончателно до 22-ри декември.