Тези насоки може да ви помогнат да увеличите максимално предложенията и въздействието си

Националната здравна служба (NHS) публикува предложения, базирани на  нейните практики в областта на заетостта. „За да подкрепим местните работодатели, нашият център събира важни данни и добри работодателски практики с примери от цялата мрежа на NHS”, съобщават от службата.

NHS е публично финансираната система за здравеопазване във Великобритания и една от четирите системи на Националната здравна служба в Обединеното кралство. Тя е втората по големина система за здравеопазване с един платец в света, след бразилската „Sistema Único de Saúde”.

Най-добрите практики за насърчаване на растежа на компанията

Техните съвети обединяват дългосрочни и краткосрочни решения за подкрепа на служителите във връзка с нарастващите разходи за живот. „Тези решения са реални примери за това, което организациите и фирмите в момента прилагат, за да подкрепят своите служители. Разполагаме и с нашите начини, които предоставят ключова справочна информация, насоки от NHS Employers и извадки от казуси на организации, които прилагат стратегии в своя персонал”, се казва още в тяхна позиция.

Според тях тези насоки и препоръки може да ви помогнат да увеличите максимално предложенията и въздействието си в подкрепа на служителите в условията на нарастващи разходи за живот.

Как да преговаряте за мечтаната работа

Дългосрочни предложения:

- Възможност и нови хоризонти за растеж в професията.
- Финансови обучения и грижа за благосъстоянието на служителите.
- Устойчиви оферти за заплащане/повишение.
- Вграждане на разбиране за гъвкаво работно време и прилагането му.
- Правилно подбиране на принципите на компанията за благосъстоянието на служителите.

Как можете да ги постигнете?

- Предприемане на подход, обоснован на данни и планиране.
- Комуникация и достигане до всички, дигитално приобщаване.
- Работа в екипи на ниво отдели. 
- Участие на всички във вземането на важните решения за екипа. 
- Инвестиция в преките ръководители - повишаване на квалификацията им.
- Грижа и внимание към уязвимите групи.

Краткосрочни предложения:

- Подаръци, намаления и ваучери за почивка.
- Краткосрочни финансови решения, временни повишения.
- Субсидии и помощ при пазаруване на хранителни стоки.

Източник: www.nhsemployers.org