Toва становище изрази управителят Димитър Радев

Управителят на БНБ Димитър Радев препоръча 10-процентен буфер в бюджета, който - ако не се реализират рисковете за задействането му, да бъде разходван през последното тримесечие на 2024 г. Радев представи становището на Централната банка на заседанието на бюджетната комисия в парламента, на което се обсъжда фискалната рамка за догодина. 

ПАРИТЕ НА ДЪРЖАВАТА: Бюджет 2024 - на обсъждане в парламента

Гуверньорът видя "положителни" моменти в процеса, като първият от тях е възможността бюджетът да бъде приет до края на годината. Освен това настоя и за повишаване на минималното ниво от 4,5 млрд. лева на фискалния резерв: "Да се направи опит в рамките на 3-годишната бюджетна прогноза да се осигури намялаващ тренд на бюджетния дефицит, също така по отношение на бюджетните разходи - разбира се, говоря за реалните бюджетни разходи. Също така от гледна точка на несигурната среда, в която се намираме, да се заложат допълнителни буфери в бюджета за 2024 година, а също така и в тригодишен хоризонт".

Източник: БНР