Вижте цялата позиция

Изпълнителният директор на болница УБМАЛСМ „Н. И. Пирогов“ ЕАД” изпрати становището си до NOVA. Повод са изказвания на министъра на здравеопазването Христо Хинков, в които той твърди, че болница УБМАЛСМ „Н. И. Пирогов“ ЕАД” e “в лошо финансово състояние и цялостното състояние на болницата е плачевно”.

В позицията напълно се отхвърлят твърденията на здравния министър Христо Хинков относно финансовото състояние. "Към момента лечебното заведение е сред болниците, чиито дългове са стопени и няма нито лев просрочия. За периода откакто съм директор болницата беше изведена на печалба", твърдят от лечебното заведение. 

Здравният министър обяви финансови нарушения в „Пирогов”, от болницата отрекоха (ОБЗОР)

Вижте цялата позиция тук: 

"Твърденията на министъра на здравеопазването проф. Христо Хинков не отговарят на реалното финансово състояние на Университетската многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина „Н. И. Пирогов“.

Към момента лечебното заведение е сред болниците, чиито дългове са стопени и няма нито лев просрочия. За периода откакто съм директор болницата беше изведена на печалба. Към месец ноември 2023 г. болничното заведение е на печалба в размер на 1 012 000 лв., а Национална здравноосигурителна каса дължи на „Пирогов“ 5 087 000 лв. за незаплатени надлимитни средства, от които 598 000 лв. от стари години, а останалите са от тази година.

Всякакви останали твърдения са неверни и за съжаление са опит за внушения в абсолютен разрез с истината.

С проф. Христо Хинков в качеството му на министър съм се виждал веднъж, по моя инициатива, броени дни след като официално встъпи като министър. По време на тази среща аз го запознах с актуалното състояние на болница „Пирогов“ и му представих предприетите мерки за подобряването на положението ѝ. След това срещи с него не съм имал, нито сме имали разговори за финансовото състояние на болницата. Не съм получил насоки и подкрепа, каквато би следвало да оказва принципалът. Въпреки това болницата продължава да се развива в позитивна финансова посока. Към 30.06.2022 г. заварих болница „Пирогов“ със загуби в размер от 2 675 000лв. и просрочени задължения към доставчици в размер на 17 460 000 лв.

Една година по-късно: Към 30.06.2023 г. болница „Пирогов“ е на печалба 307 000 лв. и няма просрочени задължения. Към 30.10.2023 г. печалбата е в размер над 1 млн. и болницата няма просрочени задължения към доставчици.

Тези финансови резултати са постигнати, въпреки че загубите в интензивните сектори само за първата половина на тази година са в размер на над 5 млн. лв., а само в детския интензивен сектор са 2 593 000лв. От това се вижда, че интензивното лечение на деца и възрастни се дотира от печелившата дейност на болницата.

Всички решения и рестриктивни мерки, които съм предприел, всички механизми за подобряване на цялостното развитие на болницата, които съм направил показват само едно – УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ поетапно и плавно се оттласква от дъното, в което беше заседнала и не е подходяща за приватизиране. Резултатите от финансовото състояние на болницата са публично достъпни на сайта на Агенция за публични предприятия и контрол. Същите са предоставени и в Министерство на здравеопазването на електронен и хартиен носител.

Припомням, че съгласно нормативната уредба всеки одитен доклад трябва да бъде предоставен за становище на одитираното дружество. Ако в него има констатирани несъответствия, тогава докладът се предоставя на компетентните органи.

На мен като изпълнителен директор на „Пирогов“ такъв доклад не ми е връчван и в тази връзка не мога да коментирам.

От месец юни 2022г. до настоящия момент болницата е преминала през множество на брой проверки от Изпълнителна агенция медицински надзор, Национална здравноосигурителна каса и други компетентни органи, които не са установили нарушения и/или финансови злоупотреби в лечебното заведение.

Във връзка с негативната кампания която се води срещу болница „Пирогов“ и лично срещу мен като директор, поисках и получих справка от Национална следствена служба с дата от 27.11.2023 г., в която се посочва, че срещу мен няма данни за повдигнати обвинения и неприключили наказателни производства". 

 

Източник: УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“