Предложенията за промени в данъчните оценки на недвижимите имоти са изготвени изцяло от общините

Пакетът от данъчни закони на финансовото ведомство, който стана повод за политическо противопоставяне в предишните дни, предвижда нова данъчна оценка на имотите на всеки 2 години. Това би могло да доведе до ръст на местните данъци и такси, особено за по-старите имоти. В същото време от Mинистерството на финансите отчитат ниска събираемост на данъците в немалко общини. 

По официални данни на финансовото министерство, средната събираемост на местните данъци е около 77 процента. Това означава, че има общини с близко до 100 процента събиране на налозите, но и такива, в които събираемостта е под 40 на сто.  Данъчната оценка засяга най-вече данък сгради и такса смет. Самата оценка се изчислява на база данъчни ставки, които се изчисляват в промили. За вече закупен апартамент това е средно 1/1000 от цената данъчната оценка на имота.

НОВИТЕ ДАНЪЦИ: Депутатите приемат проекта на МФ на първо четене, но с уговорка за промени

По думите на финансовия министър предложенията за промени в данъчните оценки на недвижимите имоти са изготвени изцяло от общините.  „Знаете, че общините нямат право на законодателна инициатива. МФ е само техническият вносител на предложение, без никакви редакции”, подчерта Асен Василев, министър на финансите.

От Сдружението на общините обясниха за NOVA, че не отчитат ниски нива на събираемост на данъците, които да предизвикат притеснение.  “Разбира се, събираемостта е по-ниска на места с висока безработица и ниски доходи, където хората имат проблеми”, подчерта Донка Михайлова, зам.-председател на НСОБ и кмет на Троян.

Според ИПИ обаче причината се крие другаде. „Общините просто не разполагат физически с хора, за да свършат тази работа. От друга страна НАП няма никакъв стимул да търси тези данъци, защото те не отиват към централния бюджет”, заяви Адриан Николов, Институт за пазарна икономика.

Въпреки това промени в данъчната оценка трябва да има, смятат от общинските администрации. „Това е все едно данък печалба да се плаща на база доходи от 2009 година”, посочи Донка Михайлова.

Правителството одобри проекта на Бюджет 2024

Остават съмнения дали това ще доведе до ръст на приходите. „Въпреки всички проблеми, които казахме, събираемостта плавно върви нагоре. Рязко вдигане на данъците обаче може да спре това”, подчерта Адриан Николов.

Данъчната оценка на имота засяга и такса смет. Колкото по-висока е себестойността на имота, толкова повече данък се плаща за боклука. „Това е правилният подход, трябва да се актуализира данъчната оценка на сградите. Но трябва да се развърже такса смет от данъчната оценка”, заяви Станислав Попдончев, зам.-председател на БСК.

Обещание, което е дадено, но предстои да бъде изпълнено. През 2025 година. „Това, че живеете в голям имот, по никакъв начин не означава, че изхвърляте много отпадък”, твърди Донка Михайлова.

Репортер: Георги Карамфилов