Диана Ковачева призова за още средства в помощ на родителите на деца със СОП

Близо 30 000 „специални деца“ чакат адекватна подкрепа от държавата, предупреди омбудсманът Диана Ковачева. За решаването на проблемите на учениците със специални образователни потребности (СОП) и малчуганите в детските градини са необходими още средства и координация между три министерства, допълва Ковачева.

Осигуряваната подкрепа на децата и учениците със специални потребности в системата на образованието не е ефективна. Хиляди деца със СОП не успяват да завършат задължителното по Конституция обучение до 16-годишна възраст. Малко от тях имат възможността да бъдат подкрепяни от помощници на учителя заради липсата на финансови средства. При много ученици основната тежест по приобщаването им в образованието пада върху семействата вместо върху образователните институции. Тези проблеми са системни и за решаването им са необходими сериозни ресурси и нов модел за работа с децата със СОП. Това сочи анализът на омбудсмана проф. Диана Ковачева, въз основа на детайлни данни по региони за ключови показатели за реализирането на политиката по приобщаващо образование на децата и учениците със СОП, предоставени от Министерство на образованието и науката. 

Какво може да накара тийнейджъри да бият и унижават дете със СОП?

Анализът ще бъде представен на дискусия „Приобщаващото образование – проблеми и решения“, която се организира от обществения защитник и министъра на образованието и науката проф. д-р Галин Цоков на 30 ноември.

В обсъждането ще участват народни представители, университетски преподаватели, родители, директори на учебни заведения, директори на ресурсни центрове за приобщаващо образование от София, Пловдив, Пазарджик, началникът на регионалното управление на образованието в София Ваня Кастрева, експерти и др. 

Дискусията е част от Националната кампания на омбудсмана „За правата на децата и хората с увреждания“, в рамките на която, по настояване на проф. Ковачева, бяха осигурени 8 млн. лева допълнителни средства за приобщаващо образование за деца със СОП за 2023 г. 

По данни на МОН към края на 2022 г. децата в детските градини със специални образователни потребности са 7126. Проблем в детските градини е работата с родители, навременното идентифициране и подкрепа на децата със СОП. Така се пропуска ценно време за работа с тези деца и за преодоляване на дефицити в развитието им. Учениците от I до XII клас, които попадат в тази група, са 20 040. Подробните данни по образователни етапи показва, че малка част от учениците със СОП стигат до гимназиално обучение, като с всеки следващ етап на образование броят на учениците със специални потребности в образователната система намалява. 

Бащата на малтретираното дете в Перник: Това не се случва за първи път

За решаването на тези проблеми е задължителна по-добрата координация между ресорните институции като Министерство на здравеопазването, Министерството на труда и социалната политика, МОН и общините, и адекватно финансовото и ресурсно подсигуряване на приобщаващото образование. Нужни са и целенасочени усилия в посока промяна на нагласите и на учители, и на родители спрямо децата и учениците със специални образователни потребности, е категоричното становище на омбудсмана Диана Ковачева.  

Вчера омбудсманът Диана Ковачева изпрати становища до председателя на Народното събрание Росен Желязков и ресорните парламентарни комисии по внесения от Министерския съвет законопроект за държавния бюджет на Република България за 2024 г., по законопроекта за бюджета на държавното обществено осигуряване и законопроекта за бюджета на националната здравноосигурителна каса. Според Ковачева в законопроекта за държавния бюджет за догодина актуализацията на размера на месечните помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане до 18-годишна възраст и до завършване на средното образование, но не по-късно от 20-годишна възраст, регламентирани в чл. 8 д от Закона за семейни помощи за деца (ЗСПД), е дълго чакана стъпка и предвиденото увеличение на средствата ще бъде голяма подкрепа за семействата на децата с увреждания, посочва омбудсманът. Ковачева обаче обръща внимание на необходимостта от въвеждане на механизъм за автоматичното актуализиране на помощите. 

Омбудсманът посочва и друг сериозен проблем, който не намира решение в законопроекта за държавния бюджет за следващата година – това е размерът на данъчните облекчения по чл. 18 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Определените 7920 лв., с които се намалява сумата от годишните данъчни основи за лица с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност, не са актуализирани от 2008 г. 

Източник: БТА, Йоана Димитрова