Избрани са четири университета от страната

Правителството одобри до 9 500 000 лв. от бюджета на Министерството на образованието и науката (МОН) да се изразходват за ремонт на студентски общежития на четири висши училища през 2023 г., съобщи пресслужбата на Министерския съвет.

Средствата, които бяха одобрени от правителството, се предоставят въз основа на реално извършени разходи от висшите училища. Съгласно сроковете на сключените договори се очаква до края на годината да предявят плащания - Университетът по хранителни технологии в Пловдив, Националната музикална академия "Проф. Панчо Владигеров" в София, Техническият университет в София и Университетът по архитектура, строителство и геодезия в София.

Със 100 милиона лева: МОН ремонтира студентски общежития

С друго свое решение правителството одобри 2 205 368 лв. за финансово осигуряване на дейности по две национални програми за развитие на образованието. 

От тях 1 339 763 лева са за програмата "Ученически олимпиади и състезания", по която има допълнителна работа с ученици за подготовка за олимпиади. В такова обучение са включени общо 7 826 ученици, с които работят 861 учители. 

865 605 лв. са за създаване и провеждане на уроци в културни и научни институции в рамките на програмата "България - образователни маршрути".
216 общински училища са защитили проекти за задължителни, избираеми и факултативни учебни часове в музеи, галерии, обществени библиотеки, обсерватории, планетариуми, научни институти с цел усвояване на учебното съдържание.

Рекодни сметки за ток в общежитията

Източник: Димитрина Ветова, БТА