Те са от различни групи, свързани с движението на велосипедистите, пешеходците, както и с паркирането

Въвеждат 6 нови пътни знака. Те са от различни групи, свързани с движението на велосипедистите, пешеходците, както и с паркирането. Регламентират се и изискванията за употреба на електронни знаци по пътищата в страната.

Новите промени при пътните знаци представляват актуализация на вече съществуващите.

Първата група обхваща знаците със задължително предписание, а именно „край на задължителен път за велосипедисти и водачи на електрическо превозно средство или на пешеходци“.

Втората група знаци са тези с специални указания, като например „паркирай и пътувай“, както и „крайна зона за действие за пътен знак“, и такива за направления, посоки, обекти и други.

Освен новите знаци се възвежда и регламент за употребата и визуализацията на електронните знаци с променящи се съобщения.

Актуализацията на пътните знаци у нас обхваща както велосипедисти и пешеходци, така и паркирането и управлението на тротинетки.

„В новата наредба има две много важни неща. Първото е, че се въвеждат стандарти, които важат и в цяла Европа“, каза Николай Найденов, зам.-министър на регионалното развитие и благоустройството.

„Това, което касае общините е, че се въвежда единен пътен знак за синия и зелена зона - начална синия зона и крайна синия зона“, каза експертът по безопасност Диана Русинова. Тя поясни, че вече няма да може да се използва знак V27. Русинова каза, че знаците не са изцяло нови, а с корекции.

Въвеждат шест нови пътни знака (СНИМКА)

Пет типа електронни знаци ще предупреждават водачите за пътната обстановка в зависимост от това дали се движим по автомагистрала, скоростен път, първокласни или второкласни пътища, или на пътища в населените места.

Регламентират се и знаците с променящо се съобщение, посочи Найденов. Това са електронните знаци, за които най-важното е, че на тях може да се сменя съобщението и че излъчват светлина, допълни той.

Промените в пътните знаци целят да подобрят качеството на действащата сигнализация и да постигнат по-добра информираност на водачите.

Репортер: Софи Цветкова