Той е изготвен от Американската търговска камара в България и включва анализ на водещи юристи в страната

Големият провал на българското наказателно правораздаване несъмнено се крие в резултатите от така наречените "дела с висок обществен интерес". Това се посочва в „Доклад за върховенството на правото и бизнес средата в България 2023 г.“, изготвен от Американската търговска камара в България и включващ анализ на водещи юристи в страната.

Според документа причина за това са двойните стандарти и избирателността при започването и провеждането на разследвания срещу известни и влиятелни фигури от политиката и бизнеса. Влияние оказват и дългата продължителност на съдебното производство, както и пълната липса на обещаните в началото резултати. Сред препоръките е отбелязана като наложителна реална промяна в реакцията срещу корупцията по високите етажи на властта и политиката, злоупотребата с публични ресурси, ерозията на свободната пазарна конкуренция, медийния контрол и лошата инвестиционна среда. Анализаторите посочват, че има проблем с правомощията на главния прокурор. И уточняват, че става дума за "ограничените възможности за баланс и външен контрол при изпълнението на основната му функция да осъществява наказателно преследване".

Денков пред ЕП: Моята родина е обект на руски апетити и хибридни атаки

Според доклада друг въпрос, който следва да се разгледа, е фактът, че разследващите органи са изцяло процесуално подчинени на държавния обвинител. Липсата на каквато и да е процесуална самостоятелност на следователите подкопава техния конституционен статут на магистрати като част от съдебната власт. Гарантирането на тяхната автономия ще изисква цялостно преформулиране на установената концепция за водещата роля на прокурора в стадия по разследването, смятат анализаторите.

Те препоръчват и реформа в наказателния процес. В сравнение с други наказателно-процесуални системи (особено западноевропейските) България се характеризира с по-обременителни процедури и формалистичен подход. Това поражда някои обясними рискове за върховенството на закона. Настоящата ситуация води до нереалистично висок процент на осъдителните присъди в България - трайно над 95% от всички обвинителни актове, се посочва в анализа.

Иван Михайлов - главен изпълнителен директор на Камарата, каза, че правоприлагането е особено важно за инвеститорите..

Според адв. Омуртаг Петков - председател на Комитет „Върховенство на закона и законодателни реформи“ на Камарата и съдружник в адвокатска кантора „Джингов, Гугински, Кючуков и Величков“, административната тежест има своята цена и тя е пропуснати възможности за бизнеса. "Всяка стъпка за подобряване на правната среда ще доведе до подобряване на бизнес средата и обществената среда", посочи още Петков.

Роберта Мецола: Ние сме на ваша страна. Няма причина да не приемем България в Шенген

За върховенството на правото е важно да се говори не само в тясно специализиран формат. Това трябва да бъде част от дискусията в обществото, каза доц. д-р Христо Христев от СУ „Св. Климент Охридски“. Според него командироването на съдии също е съществен проблем.

Гражданската конфискация е наказателно производство и това е усложняваща санкция. Държавата облича в закон нелогичен извод, посочи адв. Георги Атанасов, съдружник в адвокатска кантора „Доковска, Атанасов и съдружници“. 

Всяка една реформа, за да се случи, трябва да имаме културна промяна. Дори да имаме чудесни правила на книга, то няма как да доведе до идеалното им прилагане, заяви Андрей Янкулов от Антикорупционния фонд.

Промените в Конституцията по отношение на реформата във ВСС доведе до рискове, каза Янкулов. Според него политическото влияние може да се ограничи. За да има обществен контрол над прокуратурата, парламентарната квота в прокурорския съвет трябва да бъде редуцирана, посочи той.

Източник: Димитър Абрашев, БТА