Със серия протести фермерите поискаха допълнителна помощ

Земеделски производители се срещнаха с премиера Николай Денков и ресорния министър Кирил Вътев. Със серия протести фермерите поискаха допълнителна помощ от държавата заради войната в Украйна.

Доц. Боюклиев: Да си търсим нишата на европейските пазари, преди възможността Украйна да влезе в ЕС

„Имахме дълга, интензивна, интересна и конструктивна среща с Асоциацията на зърнопроизводителите и Българската аграрна камара. Част от дискусията е свързана с това, че двете страни в нея влизат от различни гледни точки и посоки. От една страна, имаме значително увеличение в бюджета спрямо миналата година – около 500 млн. лева повече в аграрния сектор спрямо 2023 г. От друга страна, в сектора има затруднения и оттам трябва да намерим пресечната точка за това какво точно дефинираме като критични зони, кои са най-пострадалите и съответно как те би трябвало да бъдат подкрепени, без да се раздават средства, неотчитайки съответните специфики”, заяви след срещата премиерът.

„Част от дискусията беше да се уточни какъв да е подходът, при което видяхме, че има три групи проблеми, които трябва да се адресират. Първата е свързана с непосредствените нужди и необходимостта от ликвидност в съответните стопанства, за да могат да продължат дейността си. Втората група е да се подкрепи Министерството на замеделието и храните по отношение на промените в законите, които се чакат от доста време и трябва да се навакса с едно изоставане. И третата група е свързана със задачи за отстояване на позицията на България на европейско ниво. По третата група задачи доста бързо се разбрахме, че това, което прави до момента министерството, съответства на очакванията. По другите две групи се разбрахме, че трябва максимално бързо, в рамките на тази седмица, представители и на камерата, и на асоциацията, да прегледат цялата информация, която е налична, и да предложат варианти за решения, които след това ще обсъдим заедно. Това ще стане следващата седмица и с Министерството на финансите, така че да се види какви са възможностите за подкрепа и по отношение на секторите, които са пострадали от природните бедствия, от войната в Украйна", добави още той.