Това показват най-новите данни на „Евростат”

Делът на младите хора (на възраст 15-29 години), изпитващи тежки материални и социални лишения в Европейския съюз, е бил 6,1 на сто през 2022 г. Подобни сериозни проблеми са имали 6,7%  от всички хора в Блока, докато през 2021 г. този дял беше по-малък - 6,3 на сто. Това показват най-новите данни на „Евростат” за социалното включване на младежите в ЕС през 2022 г.

Най-високи дялове на младежите, изправени пред лишения през 2022 г., са регистрирани в Румъния (25,4%), България (18,6%) и Гърция (14,9%). Противно на тях подобен проблем имат под 3 на сто от младежите в 12 страни от ЕС: Словения, Австрия, Люксембург, Хърватия, Полша, Чехия, Нидерландия, Естония, Малта, Кипър, Финландия и Швеция.

Анкета проучва с какви проблеми се сблъскват младежите у нас

В България равнището на тежки материални и социални лишения през 2022 г. е било 18,6% за младите хора (15-29 години) и 18.7% - за цялото население. През 2021 г. тези дялове бяха съответно 18,7 и 19,1 на сто.

Процентът на риск от бедност и социално изключване е по-висок сред младежите. За четири страни от ЕС, сред които и България, „Евростат” публикува данни и за равнището на тежки материални и социални лишения през 2023 г. Миналата година сериозни затруднения са изпитвали 19 на сто от българските младежи и 18 на сто от цялото население.

През 2022 г. общото ниво на риск от бедност или социално изключване сред младите хора е било 24,5%, което е с 2,9 процентни пункта над този дял за цялото население на ЕС (21,6 на сто).

Не изпускайте ритъма на деня! Последвайте ни в Google News Showcase