Ковачева посочи, че вече постъпват сигнали от родители

Омбудсманът Диана Ковачева остро възрази срещу намерението на Министерството на образованието и науката да въведе такса за повторно явяване на матура за повишаване на оценката.

Идеята е залегнала в Наредба за оценяване на резултатите от обучението на учениците. В проекта на наредбата е предвидено, че размерът на парите, които ще трябва да заделят зрелостниците, ще е съгласно Тарифата за таксите, които се събират в системата на предучилищното и училищното образование. Каква ще е стойността обаче е неясно.

Ковачева е категорична, че подзаконовият нормативен акт е в разрез със Закона за държавните такси от държавни такси, съгласно който всички документи за получаване на основно и средно образование, издавани от учебните заведения и от МОН са освободени от такси.

МОН предлага повторното явяване на матура да се заплаща

От офиса на обществения защитник припомнят, че на 6 март народните представители гласуваха предложението, инициирано от омбудсмана, зрелостниците и лицата, притежаващи диплома за средно образование, за целите на кандидатстването си във ВУЗ, да получат право еднократно в рамките на една учебна година от полагането на първия държавен зрелостен изпит, да се явят за повишаване на оценката на насрочен следващ такъв изпит, за което ще се издава удостоверение с новата по-благоприятна за тях оценка.

В писмото си до проф. Цоков тя алармира, че в институцията вече постъпват жалби и сигнали от недоволни родители и бъдещи зрелостници, които са обезпокоени от факта, че във въпросната наредба се предвижда такса за явяване на изпита, за която дори не е определен размер.

Гражданите посочват и друг факт, че „държавата ще заплаща таксите за обучение на студентите, а в същото време ще се събират такси за явяване на ДЗИ“ и настояват разходите за полагането на този изпит да не бъдат за сметка на младите хора.

Ковачева определи предложението за заплащане на повишителната матура като дискриминационно. 

Не изпускайте ритъма на деня! Последвайте ни в Google News Showcase