Законът има за цел да се намали изхвърлянето на прахови частици, азотен диоксид, серен диоксид и др.

Парламентът прие предварително политическо споразумение с държавите от ЕС относно нови мерки за подобряване на качеството на въздуха в рамките на Съюза. С новите правила се определят по-строги гранични стойности за 2030 г. и целеви стойности за замърсителите със сериозно въздействие върху човешкото здраве, включително прахови частици, азотен диоксид и серен диоксид. Държавите членки могат да поискат крайният срок до 2030 г. да бъде отложен с до десет години, ако са изпълнени конкретни условия.

Как влияят на климата армиите по света (ВИДЕО)

Ако новите национални правила бъдат нарушени, засегнатите от замърсяването на въздуха ще могат да предприемат правни действия, а гражданите могат да получат обезщетение, ако здравето им е било увредено.

Учени: Вредният за здравето топлинен стрес се увеличава в Европа

В градовете ще бъдат създадени повече пунктове за вземане на проби за качеството на въздуха и понастоящем фрагментираните индекси за качеството на въздуха в целия ЕС ще станат съпоставими, ясни и публично достъпни.

Преразгледаният закон има за цел да намали замърсяването на въздуха в ЕС за чиста и здравословна околна среда и да постигне визията на ЕС за нулево замърсяване на въздуха до 2050 г.

Не изпускайте ритъма на деня! Последвайте ни в Google News Showcase