То е по искане на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов, който настоява за неговото уволнение

Прокурорската колегия образува дисциплинарно производство срещу военно-окръжния прокурор на София Адалберт Кръстев. То е по искане на изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов, който настоява за неговото уволнение.

В предложението си Сарафов иска най-тежкото дисциплинарно наказание за Кръстев заради "многобройните му дисциплинарни нарушения и системното неизпълнение на служебните му задължения“. За Кръстев беше установено и, че е минал случайно покрай мястото на катастрофата с Георги Семерджиев минути след инцидента. 

Криминалист: Военен магистрат, близък до главния прокурор, е бил сред първите на катастрофата в София

Нарушенията бяха установени при комплексна проверка, извършена от прокуророри от Върховната и Военно-апелативната прокуратура.

Преди дни Борислав Сарафов поиска уволнението на административния ръководител на Софийската военно-окръжна прокуратура Адалберт Кръстев. Сарафов мотивира предложението си до Висшия прокурорски съвет с резултати от комплексна проверка, извършена от екип прокурори за периода 1 януари 2022 - 30 юни 2023 г.

Сарафов иска дисциплинарно уволнение на прокурора, минал край мястото на катастрофата със Семерджиев

Ревизията е установила нарушения на принципа на случайния подбор при разпределението на дела, работа не само по досъдебни производства, но и по преписки. Също така изкривяване на данните за натовареността на прокурорите, включително на данните за средната натовареност на всички окръжни прокуратури.

Не изпускайте ритъма на деня! Последвайте ни в Google News Showcase

Източник: БНР