Изработен е видеоклип, който цели да информира гласоподавателите

Европейската комисия предприема действия за повишаване осведомеността за рисковете от дезинформация, манипулиране на информация и външна намеса във връзка с предстоящите избори за Европейски парламент. 

Комисията, заедно с Групата на европейските регулатори за аудиовизуални медийни услуги (ERGA), част от която е и Съветът за електронни медии (СЕМ), стартира съвместна комуникационна кампания. Тя цели са информира гласоподавателите за свързаните рискове, да насърчи критичното им мислене и да предостави практически съвети за идентифициране и ограничаване на дезинформацията. 

Изработеният видеоклип ще бъде излъчван във всички държави членки.

Не изпускайте ритъма на деня! Последвайте ни в Google News Showcase