Данните са на НСИ

Средната брутна месечна работна заплата за януари 2024 г. е 2 155 лв., за февруари - 2 139 лв., а за март - 2 300 лв. Това показват предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ).

За София средното възнаграждение през първия месец на годината е било в размер на 2 960 лв., през февруари - 2 919 лв., а през март - 3 231 лв.

През първото тримесечие на 2024 г. средната месечна работна заплата e 2 198 лв. Според изчисленията на Националната статистика тя се увеличава спрямо четвъртото тримесечие на 2023 г. с 3.5%. Ръстът на заплатите в административните дейности е 10.2%, а в сектор „Финансови и застрахователни дейности“ - 10.0%. 

Атанас Кацарчев: Жизненият минимум е 1500 лева на човек

Спрямо първото тримесечие на 2023 г. средната месечна работна заплата нараства с 16.8%, като най-голямо e увеличението в икономическите дейности: „Други дейности“ и „Хотелиерство и ресторантьорство“ - по 24.4%, „Операции с недвижими имоти“ - 21.5% и „Строителство“ - 20.7%, сочат данните на НСИ.

НСИ: Месечната инфлация е -0.3%, а годишната е 2.4%

С 32.2 хиляди (1.4%) се е увеличил броят на работниците с трудов договор към края на март 2024 г. спрямо края на декември 2023 г. Спрямо четвъртото тримесечие на 2023 г. най-голямо увеличение в броя трудови контракти има в сферите „Хотелиерство и ресторантьорство“ - 6.1% и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти и далеко-съобщения“ - 5.3%. Увеличението в броя договори в областта на научните изследвания е 3.2%. Най-силно е спаднало наемането на работници в добивната промишленост и в администрацията. 

Не изпускайте ритъма на деня! Последвайте ни в Google News Showcase

Източник: НСИ, БГНЕС