Въведено бе изискване държавите в ЕС да налагат плащания според емисиите въглероден двуокис

Европейската комисия настоя днес България и още 15 държави от ЕС да въведат изцяло правилата, които предвиждат пътните такси за товарните камиони да бъдат съобразени с количеството въглероден двуокис, отделяно при тяхното движение. Това съобщи коресподентът на БТА Николай Желязков.

В съобщение на комисията се пояснява, че от 1999 г. правилата предвиждат плащането за използване на пътната мрежа в ЕС да бъде или за време (с винетки), или за пробег (тол такси). По този начин се покриват разходите за изграждане и поддръжка на пътища.

Загубите от неприемането ни в сухопътен Шенген: Колко ощетена е България

През 2022 г. правилата бяха разширени, за да включат леките автомобили и малките тежкотоварни превозни средства. Въведено бе изискване държавите в ЕС да налагат плащания според емисиите въглероден двуокис, отделян при движението на тежкотоварните превозни средства. Тази мярка насърчава използването на по-нови модели камиони, които замърсяват по-малко, пояснява ЕК.

До края на март тази година държавите от ЕС трябваше да съобщят на комисията как са въвели промените в националното законодателство. Засега това задължение не е изпълнено от нашата страна, Белгия, Ирландия, Гърция, Испания, Хърватия, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Полша, Португалия, Словения и Словакия. Комисията дава днес двумесечен срок за отговор и отбелязва, че по-нататък може да продължи с наказателната процедура.

Не изпускайте ритъма на деня! Последвайте ни в Google News Showcase

Източник: Николай Желязков, БТА