Какви ще са новите мерки

Инвеститорите, които получат държавна помощ по линия на сертификати за инвестиция Клас А и клас Б, но не изпълнят задълженията по договорите си, ще трябва да върнат средствата на държавата. Това гласят предложения за промени в Закона за насърчаване на инвестициите, изготвени от Министерство на иновациите и растежа и публикувани за обществено обсъждане.

Ще плащат ли софиянци по-скъпа вода от юли

С поправките в закона се създава механизъм, чрез който, ако инвеститор не изпълни или наруши условията и задълженията си по сключените договори за предоставяне на насърчителна държавна помощ, тя да се превърне в държавно вземане и да подлежи на връщане.

При установено нарушение на задълженията целият размер на помощта става изискуема по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс от Националната агенция за приходите.

С промените се дава възможност по предложение на Министерството на иновациите и растежа правителството да може да отпуска средства за обучение на хора, назначени на нови работни места, разкрити при осъществяването на инвестиции клас А и клас Б. Това ще е допустимо, когато вложението се осъществява във високотехнологични дейности или в по-изоставените региони на страната.

Не изпускайте ритъма на деня! Последвайте ни в Google News Showcase