Даниела Садикова и Бояна Коцева са основателите и двигателната сила на ПараКидс и през 2017 г. се превръщат в един от победителите в ПРОМЯНАТА. Те се посвещават на създаването на възможности за адаптиран спорт за деца със специални нужди. ПараКидс осигурят достъп на децата с увреждания и нарушения в развитието до различни видове спорт. Те вярват, че всяко дете има право на целогодишен достъп до игри сред приятели, където да подобрява качеството си на живот, да укрепва здравето и самочувствието си.

Децата с двигателни, интелектуални и сензорни затруднения в България са ограничени във възможностите си за практикуване на спорт, достъпност на средата и разнообразие от занимания. По тази причина през 2014 г. ПараКидс стартира с малка група от незрящи младежи, а след участието си в ПРОМЯНАТА развиват идеята си и днес целогодишно работят с около 250 деца на 4 басейна. Предлагат сезонни занимания по адаптирани ски. Организират състезания, лагери, спортни празници и други еднодневни събития. Разполагат с адаптирана екипировка и успяват да изградят най-голямата в страната адаптирана за деца с двигателни затруднения площадка за игра. Имат собствен продукт – специализиран бански костюм. Подходът, който използват, е  комплексен и постоянно се стремят да разширяват дейностите и продуктите си, в зависимост от нуждите, които забелязват в процеса на работа.

ПРОМЯНАТА, която искат да постигнат с настоящото си участие в конкурса

С участието си тази година ПараКидс целят развиването на франчайз мрежа в цялата страна, която да следва и прилага вече изградената методика и принципи, осигурявайки достъпен спорт, среда и възможности за участие в предварително изготвен годишен календар от адаптирани спортни събития.

ПараКидс искат да намерят мотивирани професионалисти от цялата страна, които да споделят  тяхната  мисия и визия и да имат желание да работят по тяхната методика, както и да развиват идеите на местно ниво. В момента обучават екип на Карин дом в гр. Варна в новите им дейности, свързани с водна рехабилитация и адаптирано плуване. Опитват се да обхванат по-голяма част от кварталите на София, за да станат заниманията им по-удобни и достъпни за всички родители, които прекарват огромна част от времето си в път между терапиите на децата.

Търсят застъпници от всички градове, които да работят в посока на адаптиране на средата и достъп до спорт и забавления, както и треньори по адаптиран спорт. Искат да изградят мрежа (карта) с достъпните за спорт и отдих места  и да разпределят/закупуват допълнително оборудване по региони (например колички за бягане в градовете, където се провеждат маратони/ бягания; планински колички на места, които има достъпни пътеки и място за съхранението им; адаптирано ски; колички за пясък и др.)

Повече информация може да откриете на: https://parakids.org/