Красимира Хаджииванова и Оле Мале подкрепят майки на деца с увреждания, като им осигуряват достъп до трудовия пазар и им дават възможност за производство и продажба на артикули, създадени от тях. Децата с увреждания в много по-голяма степен са зависими от своите майки от останалите деца. За да имат възможност да оказват постоянно необходимата грижа, лечение и рехабилитация, на много от майките се налага да напуснат досегашната си работа. Тежките житейски обстоятелства често стават причина и партньорите им да ги напуснат. Така тези жени остават сами и изолирани, лишени от възможността да работят, да бъдат финансово независими и да живеят пълноценно.

Децата от уязвими семейства и маргинализирани общности са изправени пред множество лишения и пред опасността никога да не разгърнат пълния си потенциал. Твърде често социалното изключване започва още от раждането на детето, а бедността се предава от поколение на поколение, особено ако родителите нямат достъп до трудовия пазар. Това се отнася не само за децата, а за всички членове на домакинство, в което хората, които би трябвало да изкарват прехраната, нямат адекватен достъп до трудовия пазар.

В отговор на нуждата за водене на независим и достоен начин на живот на майките на деца с увреждания, през 2016 г. е създаден проектът Оле Мале – онлайн платформа за продажба на ръчно създадени продукти. С нея майките си осигуряват доходи, финансова независимост и по-пълноценен живот. От създаването си до този момент организацията е работила с над 40 семейства/родители на деца с увреждания. През 2021 г. създават пространство за работа – Къщата на Оле Мале.

 

ПРОМЯНАТА, която искат да постигнат с настоящото си участие в конкурса

С участието в програмата тази година Оле Мале цели разширяване, като има намерение да започне работа с повече хора и да разгърне своя потенциал, включвайки представители от други уязвими групи като самотни майки, бежанци и др. Освен това организацията планира да създаде нови продуктови линии, които да способстват за по-добрия начин на живот на децата от уязвимите групи и техните семейства.

Повече информация на: https://olemale.bg/