Регистрираите се сега!

Регистрация

За да се регистрирате за участие, трябва да попълните формуляра и да стискате палци да сте сред избраните.

„Звездите в нас“ те очаква. В това шоу важният си ти

Изпрати 2 свои актуални снимки

Изпрати до 3 видеа със свои изпълнения.

Можете да качите файл до 100 Mb. поддържани формати: * .mov, * .flv, * .f4v, * .m4v, * .mp4, * .avi, * .mpeg, * .mpg, * .mkv, * .wmv

Изпрати линк със свое изпълнение, в случай, че е публикувано в платформа за споделяне.

СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

За да бъде успешна регистрацията, е необходимо да бъдат попълнени всички полета, обозначени със *