Фондация „Здраве и социално развитие“ съветва организациите да се присъединят към специалното издание на ПРОМЯНАТА

До какво водят борбеността и отдадеността на каузата, когато надеждата е движещата сила, а крайната дестинация е ПРОМЯНАТА?

Елена Кабакчиева от Фондация „Здраве и социално развитие“ – финалист във второто издание на най-голямата социално отговорна инициатива на Нова Броудкастинг Груп в партньорство с фондация Reach for Change България – ПРОМЯНАТА разказва за предизвикателствата и стремежа към интеграция на все повече деца и младежи от ромски произход и за стъпките към превръщането на идеята в реалност.

Инициативите на Фондация „Здраве и социално развитие“, финалист в ПРОМЯНАТА 2015/2016 (ГАЛЕРИЯ)

Работата с подрастващите е сложна задача, което изисква голяма доза търпение и разбиране. Кой е най-големият проблем, който е възниквал в комуникацията с младежите и прилагането на определени методи за осъществяването на целите Ви? Как се справихте с него?

Задачите на тази възраст са свързани с това подрастващите да изградят самоуважение, умения за общуване и целеполагане,за сътрудничество и толерантност, за поемане на отговорност и избягване на рискови поведения. Но, когато те живеят в среда, която е социално изолирана, където нормите в семейството и общността имат много силно влияние, и когато болезнено започват да разбират значението на думите „етническа нетолерантност“ – изпълнението на задачите за развитие наистина са сложни. По тази причина разработихме програми, в които са включени и родителите, и приятелския кръг, и голяма част от общността. Щастливи сме, че все повече млади хора, извън ромската общност, изразяват желание да се включат като доброволци  в дейностите за развитие и приобщаване на децата и родителите им. Атмосферата на тези срещи е прекрасна!

Каузата ви освен благородна, е и много отговорна. Помощта, която предлагате, не е еднократен жест, а продължителен процес, целящ дългосрочни резултати. Кой е най-големият успех, който смятате, че сте постигнали?

За нас успешната интеграция е всъщност развитието на човешкия капитал – нещо, което променя ситуацията и за децата, и за цялото общество! Капиталът – здравето, ценностите, образованието, уменията… Лесно е да се формулира, но да се случи е сложна и изключително отговорна задача. Нашата професионална гордост е, че успяхме да интегрираме тези области, а също така да повлияем на факторите, от които зависи ефективността и устойчивостта на промяната. Един от тези фактори е, че подкрепата трябва да започне още от преди раждането и да продължи в израстването, периодът, в който детето постепенно се превръща във възрастен, както и да се работи с цялата общност.

Преди десетина години формулировката „ранно детско развитие“ беше непонятна в ромските квартали, в които работим, а сега имаме пълни групи с бременни жени и майки с малки деца, а желаещите да посещават алтернативните детски градини са много повече от свободните места в нашите центрове. Усвояването на родителски умения за отглеждане на здрави и успешни деца се приема като нещо наистина важно!

Фондация „Неща с душа“: Включете се в специалното издание на ПРОМЯНАТА

COVID-19 преобърна живота на всички ни и продължава да играе огромна роля в ежедневието ни. Как обстановката повлия на Вас и дейността Ви?

Тази нова ситуация се отрази много тежко в общностите, в които работим: голяма част от родителите загубиха работните си места или клиенти за услугите, които предлагат. Децата натрупаха много пропуски в образованието си и губят умения и мотивация за учене. Нашата комуникация лице в лице и групови обучения – най-ефективната част от работата ни, също пострадаха заради необходимите ограничителни мерки.

Благодарение на квалифицираните екипи бързо преформулирахме спешните потребности и усвоихме нови модели на взаимодействие. Осигуряване на храна и хигиенни материали за най-застрашените семейства с деца, използване на различни информационни канали за убеждаване на хората, че новите мерки са важни и спасяват живота ни, намаляване на паниката и стимулиране на отговорно поведение станаха приоритетни задачи. И поддържане на образованието на децата – от най-малките до по-големите ученици! Проблемът с най-тежко, дълготрайно въздействие върху децата би бил сериозното негативно влияние върху образователния процес  и бихме положили всички усилия да го преодолеем. Полагаме максимални усилия за безопасна среда, за да продължим успешно развитието на децата и техните родители!

Вие сте един от финалистите в ПРОМЯНАТА и до този момент сте подкрепили впечатляващ брой деца и младежи. Как инициативата подпомогна развитието на вашата фондация?

Финансовата подкрепа позволи гъвкаво средствата да се насочват към онези недофинансирани елементи, които обаче осигуряват устойчивостта на дейността ни. И в допълнение, получихме много важно умение – да формулираме нашите постижения като социално предприемачество! Какво е това:

- да дефинираш проблем;
- да предложиш и тестваш решение на проблема;
- да опишеш решението като бизнес продукт(проблем, решение, резултати, цена) - нашият продукт се нарича Модел за интегрирано развитие (МИР) и е разработен за местно приложение.

В България има десетки компактни ромски общности, където бихме могли да приложим този модел, според конкретната ситуация и с развитието на местния ресурс от специалисти и отговорни институции. Остава да се появи заинтересована страна от развитието на човешките ресурси у нас, което ще доведе до икономическа и социална стабилност.

Какво ви мотивира да продължавате започнатото и какви биха били вашите съвети към организациите, които обмислят кандидатстване в инициативата?

Социалните неравенства се задълбочават, близо половината от децата не се справят с изискванията на образователната система и нарастващите изисквания на пазара на труда. Това показва, че в областта на развитието на човешките ресурси сред уязвимите общности е необходимо да се приложат доказани социални иновации, какъвто е Моделът МИР. Надяваме се да имаме шанса да приложим този модел и в други общности.

Специално издание на ПРОМЯНАТА помага на най-засегнатите от пандемията деца и младежи

Съветите на Фондация „Здраве и социално развитие“ към организациите, които искат да участват в ПРОМЯНАТА, са:

Think BIG! Търсете най-ефективните стратегии, търсете най-визионерските партньори, търсете начин да направите ПРОМЯНА, защото имаме красива природа, чудесен климат и таланти в много области. Aко успеем да развием човешките ресурси на всички деца, ще превърнем страната си в най-прекрасното място за живеене!

В условията на световна пандемия, Нова Броудкастинг Груп и Reach for Change България стартираха специално издание на ПРОМЯНАТА, което цели да помогне на децата и младежите, най-тежко засегнати от кризата. Неправителствени организации с доказано решение на проблеми могат да кандидатстват в инициативата онлайн на: www.nova.bg/promyanata до 16 август.