Започнал строеж, който навлиза 2/3 в улицата по кадастрален план - за справка прилагам снимки от сайта за Архитектура и Благоустройство на Столична община. В резултат улицата е заградена и не може да се ползва.