ПРОМЯНАТА е в съвременното образование за българските деца!

 

Мисията на Николай и Виктор от фондация “Активна историческа карта” е да осъвременят образованието по история и география на българските деца и младежи, за да развият любопитството и интереса им към историческото и географското познание. Фондацията предоставя образователно съдържание, което отговаря на съвременното технологично развитие и нуждите на децата и младежите.

Николай е юрист по образование и основател на фондацията, а Виктор картограф и ГИС специалист, който отговаря за създаването на картите и визуализацията на данните. Идеята се заражда през 2015 г., когато Николай се разхождал в планината и искал да види разликата между границата между България и Турция през 1912 г. и днешната, но не успял да открие полезно цифрово и модерно съдържание. Тогава решава, че ще го създаде сам, тъй като има интерес към историческите и географските науки.

Осъзнавайки липсата на каквато и да е цифрова карта, отнасяща се до историята, и начина, по който това рефлектира върху образованието на децата и младежите, Николай започва събирането на екип, търсене на адекватните технически решения, финансиране и т.н. Хартиените карти и атласи са пренебрегвани сред българските деца, а липсата на връзка между образа от картата и учебния материал прави образователно съдържание безинтересно и по-трудно за разбиране.

В мисията на фондацията се присъединява екип от историци, картографи, ГИС специалист, програмист и художник. Фондация “Активна историческа карта” създава съвременни цифрови образователни карти, достъпни онлайн и безплатни за българските деца и младежи, които отразяват времевите проявления на събитията. Модернизирането на образователните технологии е критично за качеството на образованието в България, а цифровата ера вече обхваща всички сфери на обществения живот и образованието на децата и младежите не трябва да изостава от нея.

ПРОМЯНАТА, която искат да постигнат:

Фондация “Активна историческа карта” цели да помогне на българските деца и младежи да учат с интерес и разбиране, модернизирайки образователното съдържание по история и география. Това се случва посредством съвременни исторически карти, които съответстват на учебния материал и естествения възход на цифровите технологии в живота ни.

Картите са достъпни безплатно онлайн за всички деца и младежи от 2-ри до 12-ти клас, както и за студенти. Те дават възможност за избор на времеви диапазон и картата се променя съобразно него, като всяка промяна на картата е съпътствана от текст, който дава информация за събитията.

Цифровите карти систематизират голямо количество информация и я правят широко достъпна посредством интернет. Информацията на картите се възприема много по-лесно, тъй като текстът е съпътстван от изображение. По този начин историческото и географското познание става по-интересно и търсено сред учениците. Най-любознателните могат да свалят сканирани книги и материали, които са свързани със създадените карти.

Една вече съществуваща карта може да бъде надграждана и обновявана постоянно. Както самата карта, така и прикачените към нея материали. В момента в България няма друга организация, която да се занимава с цифрови карти насочени към историята и географията, а фондация “Активна историческа карта” е създала до момента 9 достъпни онлайн карти, като междувременно работи по 10 нови. 

За повече информация: