ПРОМЯНАТА е в активните и будни младежи!

 

Фондация “Прознание” насърчава предприемаческия дух сред младежите в България, стимулира творческото мислене и увереността в собствените възможности. Екипът на фондацията стартира програмата “Тийноватор”, която свърза българските ученици с успешни предприемачи и бизнес ментори, за да развият умения, които не са застъпени в традиционното образование, а са ключови за успешната реализация.

Вероника Рачева е програмен директор на „Тийно­ватор“, а Зорница Миткова е отговорна за комуникациите, партньорствата и развитието на общността. Идеята за “Тийноватор” се ражда в началото на 2018 година, между Фондация “Прознание” и основателя на Bulgarian Entrepreneurship Center, Лари Бийл. Екипът е мотивиран от ниския процент на предприемаческа активност при българските младежи тогава - само 4,4%, и липсата на практически насочени програми по предприемачество за ученици. Осъзнавайки ключовата роля на предприемачеството в създаването на иновации и икономическото развитие, екипът решава да стартира проект, свързан с практическо предприемачество в училищата, за да насърчи промяната в България, да промени нагласите и мотивацията сред младежите и да провокира тяхната креативност.

“Тийноватор” дава възможност на българските младежи да открият страстта си и да я развият в бизнес идея. Програмата става пряката връзка между българските ученици и успешните предприемачи в страната ни.

ПРОМЯНАТА, която искат да постигнат:

“Тийноватор” изгражда активно и будно младо поколение в България, насърчавайки предприемаческия дух. Програмата помага на българските младежи да изучават през практиката успешни бизнес модели и да прилагат бизнес инструменти. Тя свързва учениците в 10. и 11. клас (ученици между 16 и 19 години) от цялата страна с успешни български предприемачи. Те работят рамо до рамо през учебната година под формата на безплатна извънкласна дейност, организирана в десетки стартъп клубове в онлайн или присъствена форма. Учениците откриват своята страст, развиват потенциала си, усвояват умението за работа в екип и много други. В края на учебната година участващите екипи презентират собствена стартъп идея пред жури от инвеститори.

Стартъп клубовете в “Тийноватор” работят чрез седмични срещи и активна онлайн комуникация между менторите и учениците. В началото на учебната година менторите в Тийноватор преминават през двудневно обучение, разработено на базата на учебната програма и на реални казуси и решения от изминалите години на програмата.

Първата половина на годината е посветена на усвояването на меки умения и практики на успешни стартъп бизнеси. В средата на годината се провежда Уикенд на идеите, на който за пръв път се събират всички участници в програмата. Учениците презентират и развиват своите първи бизнес идеи. До Финалното състезание в края на учебната година те разработват своите стартъп проекти и ги презентират пред инвеститори. Учениците усвояват знания като като design thinking, lean development, rapid prototyping, business canvas model и др., в комбинация с личностно развитие и меки умения.

В рамките на програмата се организират и посещения на офиси на реализирани компании. До момента в Тийноватор са се включили близо 1000 ученици от цялата страна и 80 ментори. Голямата цел на Тийноватор е осигуряване на ресурс, така че програмата да остане безплатна за българските ученици и да достигне до всяка точка на България, като да включва все повече млади хора, независимо от тяхното местоположение.

За повече информация:
www.teenovator.bg
​www.facebook.com/teenovatorbg/