Искра Джанабетска, Десислава Гаврилова и Яна Генова са основателите на платформата Книговище, която насърчава четенето сред деца чрез игрови модели. В петото издание на ПРОМЯНАТА стават финалисти, а днес развиват и първата информационна медия за подрастващите – ВИЖТЕ. Тя предоставя на достъпен език новини за актуалните събития в обществото и науката, за гражданските процеси и демокрацията, възпитава критичното мислене и медийна грамотност.

Проблемът, с който се сблъсква Книговище, е, че българските младежи са сред най-нетолерантните към други култури, най-малко информирани за глобалните предизвикателства и най-малко креативни при предлагането на решения за тях. В анализа на индекса за медийна грамотност от 2022 г., според който България е най-уязвима от фалшиви новини сред страните в ЕС, е отбелязано огромното значение на образованието по медийна грамотност. 

Използването на качествено медийно съдържание е ключов фактор за изграждане на глобални компетентности, любознателност към света и уважение към различните. Ранното възпитание на тези умения ги прави устойчиви и полезни за самостоятелния живот на младежите в бъдеще. Решението на този проблем се заражда през 2017 г., когато създателите на Книговище създават образователна интернет платформа, която затвърждава способността на децата да осмислят прочетения текст под формата на онлайн игра на въпроси и отговори върху прочетени книги.

Малко по-късно се ражда и идеята за детската онлайн медия ВИЖТЕ, с която Книговище успява да запълни голямата празнина в качественото журналистическо съдържание, „превеждайки“ новините на големите на езика на децата (7-14 г.). С медията децата могат всеки ден да упражняват четене с разбиране, като неусетно се ограмотяват на достъпен език за актуалните събития в обществото и науката, за гражданските процеси и демокрацията, възпитава критично мислене и медийна грамотност.

Книговище развива уникален за българския контекст зрял образователен продукт, който печели популярност, потребители и подкрепа. Днес целта им е да стигнат до възможно повече деца, учители и родители. От пускането на демоверсията на финала на ПРОМЯНАТА през 2019 г. досега, Книговище има регистрирани близо 26 000 детски профила, над 4000 учителски и над 10 000 родителски; близо 4400 въпросника, решавани над 750 000 пъти, и близо 900 статии във ВИЖТЕ по теми, актуални и важни за децата.

ПРОМЯНАТА, която искат да постигнат с настоящото си участие в конкурса

Голямата цел на Книговище е да достигнат до възможно повече деца, в това число до тези от малките населени места. Създаването на устойчиви партньорства с общини, МОН и компании е ключово за достигането до деца от уязвими групи, запазване на безплатно и пощадено от реклами съдържание и път към идентифициране на предизвикателствата на учителите в преподаване на материала в училище. Екипът планира още създаването на ново съдържание и организиране на нов вид тематични състезания.

Повече информация може да откриете на: https://www.knigovishte.bg/