Веселина Фелдман е серитифициран хипотерапевт, магистър по клинична психология. Със сдружението „Конна терапия“ тя става финалист в първото издание на ПРОМЯНАТА, като от години подкрепя деца със специфични нужди и техните семейства.

В контакта си с коня, детето с увреждания показва своите липси и трудности. Конят улавя това и на свой ред му отговаря – връща в отговор нещо, което детето усеща и комуникира обратно към животното. Така започва една пълноценна и истинска комуникация, в която децата са интуитивни, искрени, неподправени, способни да изразяват себе си. Именно затова идеята на Веселина Фелдман е конна терапия, осъществявана сред природата.

Хипотерапията е вид терапия, в която конят участва наравно с терапевта в оздравителния процес. Той е активен участник, залага се много на общуването с животното, на създаване на връзка с него, влизане в емоционален контакт, който се изгражда около грижата за коня. Хипотерапията постига резултати, свързани с по-доброто емоционално, социално, когнитивно, поведенческо и физическо развитие на децата. Именно това е и основната цел – да се постигне една по-добра социализация и да се подобри психическото и физическо функциониране на децата.

Проблемът, с който Веселина се сблъсква, е затруднен достъп до специализирана хипотерапия за деца със специфични нужди. Решението  се ражда през 2014 г., когато и кандидатства в първото издание на ПРОМЯНАТА. Целта на Веселина е да създаде център по хипотерапия в България, като започва със Зита – първият ѝ терапевтичен кон. През 2020 г. центърът вече е факт, а в него има екип от обучени специалисти и 4 терапевтични коня. Годишно той работи с около 120 деца от София и Варна. Чрез работата си Веселина установява, че 65% от децата са с трайни подобрения в тяхното физическо и психично функциониране. При 25% от децата се наблюдава подобрение в някоя от сферите на развитие.

ПРОМЯНАТА, която искат да постигнат с настоящото си участие в конкурса

Специалистите в областта са изключително малко, а нуждаещите се деца – все повече. Това поставя терапиите и специалистите пред изключително голямо предизвикателство. Необходимостта от добри терапевтични практики и специалисти, които да се обучават и развиват иновативни методи за работа с деца със специфични нужди, е осезаема. По тази причина Веселина Фелдман има амбицията да разшири обхвата на работата си, като се посвети на развитието на хипотерапията в страната и предложи обучение на специалисти чрез партньорство с болница за рехабилитация, съвместно с Чешката асоциация по терапевтична езда (CEFTA).

Повече информация може да откриете на: https://www.equine-assisted-therapy-bg.org/