Елена Бачева е участник в Акселератора (интензивна обучителна и консултативна програма) на ПРОМЯНАТА през 2018 г. с Дневникът на мама и татко. Тя създава модел в подкрепа на ефективните родителски практики по наблюдение и насърчаване на детското развитие и се стреми да подобри сътрудничеството между родители и специалисти в първата година на детето. Мисията на Елена е всяко дете да има достъп до качествени здравни грижи и услуги, за да може да разгърне пълния си потенциал в бъдеще.  

Проблемът, с който социалният предприемач се сблъсква, е, че едва около половината от българските родители се чувстват достатъчно информирани и компетентни за грижите, необходими за отглеждането на децата им. Решението се ражда през 2008 г., когато стартира издаването на Дневника на мама и татко. Печатното издание се разпространява безплатно в родилните домове и с времето и обратната връзка от семействата доказва колко ценен спътник е той за младите родители. 

В периода Елена 2017-2019 г. създава фондация "Дневникът на мама и татко", с която реализира поредица инициативи – "Родителски кът в читалищната библиотека на гара Бов" с номинация на Годишните библиотечни награди 2022 г. и се включва в "Алианс за ранно детско развитие" и "Национална мрежа за децата".

В следващите три години продължава работата по развиването на Дневника като образователна платформа и създаването на уеб приложение "Електронен дневник", с което да надгради досегашната си работа (сайта namama.bg с аудитория от 70 000 уникални посетители годишно) и книгата с тираж от 30 000 годишно, която разпространява основно в родилните отделения.

ПРОМЯНАТА, която искат да постигнат с настоящото си участие в конкурса

Голямата цел на Елена и нейният екип е да развият идеята си за  "Споделена грижа", която насърчава и улеснява връзката между специалистите и родителите, посредством използването на електронния дневник от раждането до първата година на детето. Споделяне на общите съвременни разбирания за отглеждането на детето и пълноценната грижа, залегнали в съдържанието му. Родителите наблюдават, насърчават, консултират здравето и развитието на детето с техните специалисти по лесен и удобен и за двете страни начин – като използват създадения дневник. Фокусът пада върху грижите за здравото дете, здравната промоция и навременната реакция. Възможността е повече и по-ефективно здравни, медицински и специалисти по ранно детско развитие да предоставят услугите и подкрепата си в тази сфера.

Повече информация на: https://www.namama.bg/