Чрез конната терапия децата с увреждания могат да изразяват себе си

Тя обича да гони вятъра, да препуска с конете и да прави децата щастливи. Не минава ден, в който да не сбъдне тези три неща – благодарение на конната терапия за деца с увреждания.

Любовта й към конете започва още на 5-годишна възраст. Тогава се случва първата й среща – с кобилата Веска. Чака дълго, докато й намерят седло, но чакането си струва. „Беше много хубаво, но и много високо”, спомня си Веселина. От тогава до днес тези благородни животни са неизменна част от живота й. Била е състезател по конен спорт, както и инструктор по езда. Още по-пълноценно усещането става, когато открива конната терапия – мястото, където се обединяват всичките й страсти – коне, психология, деца и природа.

Веселина завършва бакалавърска степен по психология в Нов български университет (НБУ). В момента завършва и магистратура по клинична психология. През годините трупа опит като експериментатор в лаборатория по експериментална психология към НБУ, мениджър на Центъра по когнитивна наука отново в същия университет. Изследовател е по два международни изследователски проекта, а така също е автор и съавтор на научни публикации в международни издания. Представяла е своите резултати на Световната конференция по когнитивна наука, както и на Втората международна конференция по аналогия.

Там, сред богатия научен опит обаче, продължава да пази спомена за голямата си детска мечта – да бъде кон поне за малко, за да може да полети в галоп. От тогава всеки ден добавя по още една мечта. Защото обича да мечтае, но по-важното – обича да сбъдва мечтите си. Дори ако една от тях е да догони вятъра…

Идея

В контакта си с коня, детето с увреждания показва своите липси и трудности. Конят улавя това и на свой ред му отговаря – връща в отговор нещо, което детето усеща и комуникира обратно към животното. Така започва една пълноценна и истинска комуникация, в която децата са интуитивни, искрени, неподправени, способни да изразяват себе си. Именно затова идеята на Веселина Фелдман е конна терапия, осъществявана сред природата.
Какво представлява този метод? Това е терапия, в която конят участва наравно с терапевта в оздравителния процес. Той е активен участник, залага се много на общуването с животното, на създаване на връзка с него, влизане в един емоционален контакт, който се изгражда около грижата за кончето.
Проблемите, които могат да намерят своето разрешение с този вид терапия, са свързани с по-доброто емоционално, социално, когнитивно, поведенческо и физическо развитие на децата. Именно това е и основната цел – да се постигне една по-добра социализация и да се подобри психическото и физическо функциониране на децата.

РЕЗУЛТАТИ И ОБЩЕСТВЕНО ПРИЗНАНИЕ

През 2017 г. Сдружение “Конна терапия” помогна на 74 деца чрез терапевтични сесии и събра 42 359 лв. за своите дейности.

Следете развитието на дейността на сдружението във Facebook.