ПРОМЯНАТА Е ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ

Елена е член на един млад и амбициозен екип от психолози, социални работници, педагози и медици, които всеки ден виждат стотици хиляди "скрити" деца в ромските квартали - с голям потенциал като всички деца, но и с много ограничени възможности за развитие. Съдбата им е да се завъртят в порочния кръг на бедност и изолация на своите родители, с всички съпътстващи ги проблеми.

Екипът на Елена вече знае как може да се приложи ефективна програма, която да разкъса порочния кръг. Защото тези деца могат да станат специалистите, от които всички ние ще имаме потребност много скоро. Те могат да имат успешна реализация, а страната ни – по-добро бъдеще.

ИДЕЯ

ПРОМЯНАТА е в намирането на най-ефективния подход за интеграция на ромската общност – чрез изграждане на родителска компетентност, ранно детско развитие и необходимите социални умения у подрастващите. Ако моделът за интегрирано развитие за деца до 18 г. и техните родители се разпространи успешно в болшинството от ромските общности, само за едно поколение ще имаме най-мащабната социална трансформация и гаранция за успешно бъдеще за страната ни.

 

РЕЗУЛТАТИ И ОБЩЕСТВЕНО ПРИЗНАНИЕ

През 2017 г. Фондация “Здраве и социално развитие” подкрепиха чрез своя модел за интегрирано развитие 970 деца и младежи и събраха 779 675 лв. за изпълнение на своите дейности.

Следете развитието на Фондация “Здраве и социално развитие” във Facebook.