Морис и Евгения: „В България има хиляди деца, които не могат да говорят и не могат да движат ръцете си. Поради тази причина те не могат да общуват, да учат и да се развиват. Ние сме когнитивни психолози и знаем, че съвременните технологии за проследяване на погледа позволяват това да се промени и те да пишат и общуват с поглед!”

Те са Морис Гринберг и Евгения Христова. Убедени са, че възможността за общуване и себеизразяване е важно право на всеки човек. Поели са предизвикателството да направят тази възможност достъпна за хората с увреждания и проблеми в комуникацията, използвайки съвременните научни достижения и технологии.

Морис Гринберг и Евгения Христова са преподаватели и изследователи в департамент “Когнитивна наука и психология”, Нов български университет.

Участвали са в международни изследователски проекти в областта на когнитивната наука и са редовни участници в Световната конференция по когнитивна наука, Европейската конференция по проследяване на движенията на очите и много други национални и международни конференции.

От 15 години се занимават с научни изследвания в единствената изследователска лаборатория в България, която използва апаратура за проследяване на погледа.

През 2014 г. учредяват фондация “АСИСТ – Помагащи технологии”, която популяризира и прави достъпни помагащи технологии за комуникация чрез поглед за хора с тежки физически увреждания. С помощта на камера, която се поставя под екрана на компютъра и проследява очите, всички програми могат да се управляват само с насочване и задържане на погледа.

ИДЕЯТА

Морис и Евгения искат да създадат учебен център за помагащи технологии за комуникация чрез поглед. В него децата с тежки физически увреждания ще бъдат консултирани и обучавани да използват компютър само с насочване и задържане на погледа. Ще могат да пишат, да учат, да рисуват. И най-важното – да говорят чрез синтезирана реч и да изразяват сами това, което мислят и чувстват. Центърът ще предлага и учебни материали, методики и обучения за специалисти. 

Морис и Евгения вярват, че всяко дете трябва да има възможност да се развива, да бъде себе си и да може да каже "Обичам те!"

 

www.assistfoundation.eu

www.facebook.com/assistfoundation