ПРОМЯНАТА е в умението да управляваш конфликти.

Те са Лиляна Савова и Венета Иванова. Лиляна е юрист. Още като студент правото я среща с медиацията, която се превръща в нейно призвание. Днес като медиатор помага за разрешаването на юридически спорове. Обучава и сертифицира други специалисти в медиация и преговори. Венета е психотерапевт. В медиацията открива ценен инструмент, с който да надгради работата си с деца и семейства в риск. Обучава деца и възрастни в медиаторски техники и емоционална интелигентност.

Какво е „Академия Миротворци“?

„Академия Миротворци“ обучава ученици и педагогически специалисти в основни техники на медиацията и създава центрове по медиация в училищата. Училищните медиатори помагат на ученици в конфликт да разрешат проблема. Знаят как и кога точно да се намесят, за да успокоят спорещите. Не вземат страна, не дават съвети и не им казват какво да правят. Помагат им да разберат отсрещния човек и сами да изберат решение, което и двамата харесват. По този начин медиаторите от „Академия Миротворци“ създават нова култура на общуване между учениците и спомагат за намаляване на агресията в училищна среда.

Защо създават „Академия Миротворци“?

Големият опит на Лиляна и Венета като медиатори и обучители по медиация ги убеждава точно колко силен и ефективен инструмент е тя. Наблюдавайки тревожните тенденции за нарастваща агресия в училищата, двете осъзнават, че имат решение. Знаят, че конфликтите и агресията в училище най-често са плод на недоразумение. Подобни конфликти биха могли да се решават лесно – в класната стая или на училищния двор. Достатъчно е да има добре подготвени деца и учители, които разпознават проблема и имат нужните техники да се справят с него. Лиляна и Венета разработват модел за използване на медиацията в образователната система. Така се ражда „Академия Миротворци“.

Как работи „Академия Миротворци“?

Обученията по медиация на „Академия Миротворци“ учат на важни за съвременния лидер умения – как да общуваме ефективно, как да водим преговори и управляваме конфликти успешно. Преминалите през обученията ученици могат да разбират емоциите на останалите и да търсят причините за дадена реакция. Знаят как да разрешат различни конфликтни ситуации, както и кога не трябва да се намесват, защото случаят не е подходящ за медиация или изисква подкрепа от психолог.

Лиляна и Венета вярват, че за да се реши проблемът с агресията в училищата, трябва да бъдат обхванати всички включени в образователния процес. Ето защо те обучават за медиатори не само ученици, но и учители, педагогически съветници и директори. Завършилите обучението стават част от училищния център по медиация, където заедно разрешават конфликти и обменят опит. Всеки център разполага с цялостна процедура, разработена от „Академия Миротворци“, която регулира дейността на медиаторите.

Вече работят успешно с 20 пилотни училища във Варна, в които са обучили 150 деца-миротворци и 70 педагогически специалисти. Това, за което мечтаят, е мрежа от миротворци и центрове по медиация в училищата в цяла България. Вярват, че за да изградим култура на мира и уважението, светът се нуждае от емоционално интелигентни личности и именно училището е най-подходящото място те да бъдат създадени.