ПРОМЯНАТА е вяра в суперсилите на всяко дете.

Те са Кунка Великова и Нина Димова. Кунка е специалист по обучение и кариерно развитие. Нина има голям опит в разработването и управлението на проекти. Преди почти 10 години ги събира желанието им да работят в полза на другите. От тогава до днес заедно създават различни проекти, свързани с обучение на деца и младежи и подкрепа на хора в неравностойно положение.

Какво е “Неща с душа”?

„Неща с душа“ създават образователни игри и материали, които помагат на децата да учат по-лесно и чрез игра. Чрез тях децата могат да развиват важни умения като фината си моторика, координацията, речта, въображението си. Спомагат и за научаването на буквите, цифрите, интересни факти за природата и света. Материалите са адаптирани към образователната система и могат да се използват от всички деца, за да упражняват наученото в клас. Но са особено полезни за деца със специални потребности, които се затрудняват да усвояват учебния материал от учебниците и хартиените помагала. Всички материали са създадени в партньорство със специалисти и са ръчно изработени с много любов от хора с увреждания.

Защо създават „Неща с душа“?

Срещите с родители, деца и учители през годините убеждават Кунка и Нина, че е необходима промяна в образователната система – просто защото децата са различни. Хиляди деца се затрудняват да учат, защото разбират и запомнят информацията по различен начин. За съжаление, образователната система не е адаптирана за техните нужди. За децата това води до загуба на интерес и мотивация за учене. А за техните семейства и учители – до това сами да трябва да търсят решения за предаване на учебния материал. Кунка и Нина виждат, че в чужбина съществуват стотици помагала за деца със специфични образователни потребности. Решават да започнат да създават такива материали и в България и основават „Неща с душа“.

Как работят „Неща с душа“?

Образователните материали на „Неща с душа“ се изработват в тясно сътрудничество със специалисти – педагози, логопеди, психолози. Екипът на “Неща с душа” следят световните тенденции и се вдъхновяват от новите методи в обучението, които поставят детето в центъра на обучителния процес.

Играчките и помагалата се изработват от висококачествени материали, а всеки продукт се довършва ръчно от специални хора с големи усмивки и сърца. Това са хората с увреждания, които са намерили възможност да работят и да помагат на други в „Неща с душа“.

Сред материалите на „Неща с душа“ са специален „тренажор за писане“, който помага на детето да тренира извивките на буквите и цифрите, пъзели с форми, приказки и любопитни природни факти, плочки за смятане. Всички те са интуитивни и позволяват на детето да се упражнява индивидуално след първоначална работа с учител или родител. След няколко седмици работа децата виждат, че напредват бързо. Разбират, че могат и стават по-мотивирани да продължат напред.

„Неща с душа“ работи успешно вече над една година, като стотици специалисти и родители, включително и извън България, са се доверили на техните продукти. Мечтата на Кунка и Нина е чрез „Неща с душа“ всяко дете да се чувства прието, да учи без стрес, да се развива в съответствие с възможностите си и да е удовлетворено. А учителите и родителите да се чувстват спокойни, че могат да посрещнат нуждите на децата и да им помогнат да успеят.