Промяната е: аз пазя теб, ти - мен.

Вече 13 години Сдружение “Национална мрежа здравните медиатори” работи за по-лесния достъп на уязвими ромски деца и семейства до качествени здравни и социални услуги. Обединява над 200 здравни медиатори в цялата страна.

Здравните медиатори обучени специалисти, сертифицирани от медицински университети и Министерство на здравеопазването. Те са жени и мъже на различна възраст, произхождат от общностите, за които работят, владеят техния език. В същото време те познават здравното и социалното законодателство и имат изградени добри партньорски взаимоотношения с местните здравни и социални институции. Здравните медиатори са будителите сред свои – повишават здравната култура и се стремят да подпомагат процеса на превенция срещу сериозни, но лечими заболявания в общността. Изграждат разбиране и доверие между лекар и пациент в уязвимите общности.

 

Защо да ги подкрепите:

Децата и семействата от уязвимите групи не бяха подготвени за пандемията и как да се ориентират в потока на информация. Противоречивите мерки и комуникация доведоха до объркване, а някои случаи и до пълно отричане на опасността от COVID-19. Изолацията и карантината поставиха много семейства пред социални и икономически проблеми и допълнително повишиха социалното напрежение и недоверие.

Още от самото начало на епидемията “Национална мрежа на здравните медиатори” провежда информационни кампании на терен сред ромските общности. Вярват обаче, че истинската промяна  е възможна само ако са подготвени за нея и младите. Ето защо  сдружението ще обучи групи от младежи на основни факти за COVID-19 и как да се предпазват от инфекциозни заболявания. Те на свой ред ще служат като посланици сред своите семейства, приятели, съседи.  Младежите ще са между 16 и 24 години –  възраст, на която те представляват пример за по-малките деца, но и лесно комуникират с по-възрастните. Те ще могат да разчитат и на подкрепата на възрастните здравни медиатори през цялото време.

Това ще даде възможност на повече хора да направят информиран и отговорен избор за собственото си здраве, а така ще предпазят и другите. От своя страна младежите ще имат възможност да се въвлекат в дейност, която подобрява благосъстоянието на собствената им общност и да се почувстват значими и полезни.

По този начин броят на информираните и подготвени хора в ромската общност ще нарасне многократно. Децата и семействата ще знаят и как да разпознават заплахата за в бъдеще и да предпазват себе си и близките си от нея.