ПРОМЯНАТА е в приятелството.

Фондация „Подарете Книга“ служи като медиатор между децата, настанени в институции, и доброволците, които са готови да дарят частица от времето си, за да станат техни ментори и приятели. Така децата намират онзи значим възрастен, който ги подкрепя и напътства, и им помага самите те да се чувстват значими и да следват мечтите си.

За последните десет години са създали мрежа от над 500 активно ангажирани доброволци, които подкрепят над 400 деца в 18 институции в страната. Организират ежемесечни посещения на доброволците по институциите – помагат на децата с уроците, дават им възможност за вълнуващи и нови преживявания извън дома.

Защо да ги подкрепите:

Децата в институции живеят по принцип в изолация. COVID-19 пандемията напълно ги лиши от възможност за контакт с външния свят. Децата не могат да излизат, не могат да се срещат със своите ментори. Това води до загуба на мотивация за учене, пасивност, депресия, агресивно поведение. За да продължат да подкрепят децата и да запазят приятелството на доброволците, от “Подарете книга” решават да ги пренесат онлайн.

Затова създават Стипендията – програма, чрез която всяко от децата ще има възможност, спрямо своите възможности, да си постави цел от предварително даден списък с идеи: например да научи таблицата за умножение и деление или да достигне ниво A1 по английски. А след това, с онлайн подкрепата на своя ментор, да работи за постигането й.  Всяко дете, което изпълни целта си в срок, получава награда - стипендия от 100 лв. Ако желае, после може да участва отново с друга цел.

За да протичат гладко онлайн заниманията, от “Подарете книга” ще подпомогнат домовете с техника и ще подготвят децата и служителите в тях как да работят с нея. Ще организират и посещения на място в институциите с ограничен брой доброволци и социални работници. Чрез тях ще могат да откриват децата, на които изолацията се отразява най-тежко, да им оказват психологическа подкрепа и да ги въвличат в Стипендията.

Чрез Стипендията “Подарете книга” ще покажат на децата от домове, че не са сами, дори и в този труден период на изолация. Ще им помогнат да се научат да си поставят цели и да ги изпълнят. Да видят, че когато проявиш постоянство и борбеност, усилията се отплащат. Ще ги подготвят за живота като самостоятелни възрастни.