Специалното издание на ПРОМЯНАТА се осъществява в партньорство с:

 

ING е корпоративна банка с представителство в над 40 държави, една от първите международни банки в страната от 1994 г. ING предоставя възможност на хората да бъдат крачка напред, както в бизнеса, така и в живота. Целите на ПРОМЯНАТА са в унисон с глобалната цел на ING и с нуждите на обществото, последвали от настоящата криза. Партньорството с ПРОМЯНАТА е част от по-обширната инициатива, която ING развива с Reach for Change – „Да отворим кръга“.

 

„Аурубис България“ е лидер в металургичния бизнес в страната и водещо медодобивно предприятие в Югоизточна Европа. Като основен инвеститор, допринасящ за икономиката на страната, има ангажимента да осигури средства за подкрепа на инициативи като ПРОМЯНАТА. Дългосрочната социална програма на „Аурубис България“ е предназначена да подпомага образованието, културата, здравеопазването, хора с увреждания, деца, съчетавайки корпоративните си ценности със стремежа да бъде в полза на обществото.


NN е международна публична компания за застраховане и управление на активи с над 18 милиона клиенти в редица държави от Европа и Япония. В България компанията предоставя пенсионноосигурителни и животозастрахователни решения. Участието в ПРОМЯНАТА е израз на ценностите на NN - грижа, откритост и ангажираност. ПРОМЯНАТА e в унисон с основните сфери на корпоративна социална отговорност, в които компанията работи: насърчаване на финансовото образование и независимост; създаване на икономически възможности и подкрепа за семейства и деца, изпитващи финансови затруднения.

 

Тримата партньори осигуряват финансиране за грантове за финалистите в специалното издание на ПРОМЯНАТА. Дарението на всеки партньор е на стойност от 20 000 лв.