КП ВЪН ОТ ЕС И НАТО

1. ПП „БЪЛГАРИЯ НА ТРУДА И РАЗУМА“
2. ПП „КОЙ – КОМПЕТЕНТНОСТ, ОТГОВОРНОСТ И ИСТИНА“
3. ПП „НАЦИЯ“
4. ПП „ПОДЕМ“
5. ПП „БЪЛГАРСКА РАБОТНИЧЕСКО – СЕЛСКА  ПАРТИЯ“

Представляващ/и според удостоверението за актуално състояние: Георги Петков Манолов; Кирил Владимиров Гумнеров; Светозар Стоянов Съев