КП КОАЛИЦИЯ НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ

1. ПП „АТАКА“
2. ПП „БЪЛГАРСКА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“
3. ПП „ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ“
4. ПП „РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО“

Представляващ/и според удостоверението за актуално състояние: Николай Симеонов Малинов; Деница Стоилова Сидерова