Здравейте, Като пренебрегнем всички изпитания, като липса на рампи, паркирали по тротоарите коли или пък въобще липса на тротоари и др., които хората ползващи инвалидни колички или майки с колички всеки ден срещат, то и малкото налични облекчения биват повредени или опорочени от неправомерна експлоатация. Вчера, на 06.06.2016 г. около 11:30 часа на метростанция "Константин Величков", чакайки с 5-месечното си бебе на дъжда, за да ползвам асансьора, мъж грубо ми "обясни", че ще трябва да изчакам, защото качвали една машина. Първоначално тихо си зачаках под дъжда, но след като се установи, че асансьорът е блокирал, попитах докога ще трябва да чакам и поисках обяснения кой им е позволил качването на тази машина в асансьора за инвалиди и как ще го поправят сега?! Въпросната машина се оказа АТМ на банка, но както мъжът в костюм от банката, така и грубият работник, вместо поне да ми предложат да ми помогнат (за извинение не съм и мечтала), бързо се скриха в подлеза да умуват с другите умници как така взе че блокира асансьорът. За мой лош късмет рампите точно на тази метростаниция са с ограничители от двете страни (тези, които ги ползват ще ме разберат) и поради ширината на колелата на количката, не мога да ги използвам, поради това трябваше да си смъкна сама количката по стълбите. Прилагам снимка на умниците в близост до асансьора, а встрани имаше поне още 5-6. Не знам дали в момента асансьорът работи, но считам за недопустимо да се използва за цели, различни от посочените, и по този начин да се ограничават хората, имащи право да го ползват. За повечето ви зрители темата може да е незначителна на фона на всичко случващо се в държавата ни, но недостъпната градска среда за хора с увреждания и майки с колички е огромен проблем, който може да бъде разбран, само ако се поставите на мястото на последните.