В Асеновград на кв."Запад"се започна облагородяване на квартала. Ето върху новите тротоарни плочки този автомобил.