Трети червен светофар, на който не можем да продължим направо заради тапата, образувана от чакащите коли.