Случката е от град Радомир, на 05.08.2022, около 18:45 ч.