Повече от седмица пътят в кв. "Мнастирски ливади" между ул. "Тодор Джебаров" № 55 и ул. "Мичман Тодор Саев" № 15А е затрупан със строителни отпадъци. Подаден е сигнал в Община Триадица, но резултат няма, купищата боклук нарастват и пътят става непроходим. Пътят и преди беше непроходим заради огромните дупки, а сега се превърна в сметище. На живо е доста по-трагично от това, което се вижда на предоставените снимки.