Те ще имат по-голяма защита срещу фалшификация и променен срок на валидност

Започна отпечатването на новите шофьорски книжки. Пластиките ще бъдат еднакви с тези в целия Европейски съюз. Те ще изглеждат по-модерно, ще имат по-голяма защита срещу фалшификация и променен срок на валидност.

 

Новото европейско свидетелство ще бъде с вид на пластмасова кредитна карта и уеднаквени данни. С промяната всеки един полицай, в която и да е европейска страна, ще може да прави проверка за достоверността на документа.

 

„Книжките са достатъчно защитени. Има включително лазерна перфорация на снимката, които ги правят по защитени и трудни за фалшифициране", каза Бойко Рановски от отдел "Пътна полиция" към ГДНП.

 

Промяна има и в срока на валидност на свидетелствата за управление. Така засегнати от новите разпоредби ще бъдат шофьорите, които карат с така наречените професионални категории. Вместо досегашните 10, книжките им ще важат за 5 години. За подновяването ще бъде необходим и медицински преглед

 

"Това се прави с цел безопасност на движението, тъй като през 5-те години може да са настъпили увреждания в самото лице, които да не позволяват упражняването на професията шофьор", допълни още Рановски.

 

Свидетелството за управление на лица с физически недостатъци също ще важи 5 години.

 

Валидността на книжките на останалите водачи, от така наречените "любителски" категории, сред които и най-масовата "B" за управление на автомобили остават с 10 годишен срок. Повишават се и някои изисквания за мотоциклетистите с А категория.

 

Вдига се възрастта за управление на мощни мотори от 21 години в момента на 24 години. За получаване на такава категория водачите ще трябва да положат теоретичен и практичен изпит. Освен това ще се изисква най-малкото четири години опит с мотор с по-малка мощност.

 

Към категориите се добавя и нова - "А2" според мощността на превозното средство.

 

"Мотоциклетите с по-малка мощност могат да се карат от по-млади лица. Колкото става по-мощен мотора, тогава изискванията стават по-високи", каза Рановски.

 

Репортер: Живко Константинов.