На 22 март изтече срокът, в който е възложено на екипите да извършат проверките

Прокуратурата ще оповести официалните резултатите от проверките в ЕРП-та на 3 април, съобщиха от ведомството.

 

Проверката на електроразпределителните дружества от групите на "ЧЕЗ-България" ЕАД, "EVN-България" ЕАД и "ЕНЕРГО-ПРО" ЕАД беше възложена на 26 февруари от главния прокурор Сотир Цацаров. С друго негово разпореждане от 12 март е възложена проверка и в НЕК ЕАД.

 

Срокът, в който е възложено на екипите да извършат тези проверки, изтича на 22 март, след което в едноседмичен срок ръководителите на екипите трябва да представят доклади с обобщените резултати. 

 

Целта на проверката е да се направи анализ на извършените разходи за външни услуги, начина, по който са похарчени парите, както и изразходваните средства по всички сключени договори.