Работа през септември са започнали повече от 23 000 души или с 4 пъти повече спрямо предходния месец

Работа през септември са започнали повече от 23 000 души или с 4 000 повече спрямо предходния месец. 

 

През месец септември равнището на безработица е 10.8 на сто или с 0.1 процент по-високо от август.

 

 В бюрата по труда са регистрирани повече от 350 000 безработни.