Онези, които нямат заверена студентска книжка, ще имат и друг вариант да упражняват правото си на вот

ЦИК взе решение студентите, редовно обучение, да могат да гласуват с уверение, издадено от  учебното заведение, ако в изборния ден нямат заверена студентска книжа за съответния семестър, съобщиха от избирателната комисия.

 

По време на изборите на 5 октомври студентите, които са редовно обучение, могат да гласуват в населеното място, в което учат. Те имат свободата да изберат в коя точно секция да упражнят правото си на вот, като се легитимират с документ за самоличност и надлежно заверена от учебното заведение студентска книжка.

 

В случай, че заверката на студентските книжки не е приключила, студентите се легитимират със студентска книжка, надлежно заверена за втория семестър на 2013/2014 г. учебна година.

 

Студентите І курс и студентите, продължаващи обучението си в магистърска степен, се легитимират с уверение от съответното учебно заведение, от което да е видно, че са приети като редовни студенти.

 

При гласуване членовете на секционната комисия на лицевата страна на уверението отбелязват датата и факта на гласуването, полагат печата на СИК по начин, който да не засяга текста на уверението.

  1. Получавайте безплатно най-важното от деня в пощата си