Екип на Нова успя да влезе в две от тези училища

 

Думата ислям се превърна в синоним на страх, а мюсюлманско духовно училище се възприема като школа за обучение на терористи. 

 

В България има мюсюлмански духовни училища. Те са напълно законни, но външен крак рядко стъпва в тях. Затова са и напълно непознати. Калина Влайкова успя да влезе в две от тези училища, за види кой учи там, кой го учи, на какво и срещу какво.

 

Казаното и показаното говорят достатъчно сами за себе си! Гледайте!